صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم
ساعت
صفحه اصلی > پیام های پژوهشی > پیام های پژوهشی 97 > پیام پژوهشی اردیبهشت ماه 

                                                                         فرم كاربست نتايج تحقيقات( ويژه اعضاء هيات علمي و پژوهشگران )

                                                                                                    بسمه تعالي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان

معاونت تحقيقات و فناوري

اداره كاربست نتايج تحقيقات

 

 

عنوان طرح تحقيقاتي

فارسي : مقایسه تأثیر حجامت (wet cupping) و خونگیری بر کاهش دوره سیکل قاعدگی و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (Pcos)

 

انگليسي:

Comparison of the efficacy of wet cupping and blood donation on decrease of

 menstruation period and insulin resistance in polycystic ovarian syndrome (PCOS

 

مجري / مجريان:  دکتر مهناز یاونگی، دکتر اعظم معیاری

كليد واژه ها : حجامت، سندروم تخمدان پلی کیستیک، مقاومت به انسولین، سیکل قاعدگی، خونگیری 

 

 

پژوهشگر گرامي

    نظر به اهميت استفاده كاربردي از نتايج تحقيق ارزشمند شما مستدعي است گروه هاي مخاطب تحقيق و متناسب با آن پيام هاي كليدي پژوهش خود را در كادر 1 ، پيشنهاد چگونگي كاربست نتايج را در كادر 2 و خبر پژوهشي را جهت درج درپايگاه نتايج پژوهش هاي سلامت كشوردركادر 3 مرقوم فرماييد.

 

كادر 1 :  مهم ترين يافته ها و پيام هاي پژوهش متناسب با گروه هاي مخاطب

رديف

گروه مخاطب *

پيام  پژوهش

1

پزشکان

بکاربستن حجامت ساق پا بعنوان یکی از راههای درمان PCOS و همچنین انجام تحقیقات تکمیلی

 

*رسانه ها و مردم-متخصصان و پژوهشگران- مديران- سياست گذاران پژوهشی سیاستگذاران درمانی- پژوهشگران- بيماران-پرستاران-دانشجویان-دانشگاه و مراكز آموزشي- مراكز بهداشتي درماني مراكز صنعتي غذا و دارو و صنایع غذایی-صنایع داروسازی-مراكز توليدي ادارات و سازمان ها جامعه و عموم مردم ساير ( نام ببرید ) .


كادر2 :  پیشنهادات محقق برای نحوه کاربست نتایج تحقیق

رديف

محل بكارگيري نتايج تحقيق

 صنعت ، جامعه ، ساير( نام ببريد)

پيام  پژوهش

1

درمانگاهها و مطب های خصوصی و دولتی

انجام حجامت در اصلاح اختلال قاعدگی در سندروم تخمذان پلی کیستیک

كادر3 :  خبر پژوهشي جهت درج درپايگاه نتايج پژوهش هاي سلامت كشور

عنوان خبر:

تأثیر حجامت (wet cupping) و خونگیری بر کاهش دوره سیکل قاعدگی و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (Pcos)

در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 60 نفر از زنان مبتلا به PCOS که دارای سیکلهای قاعدگی حداقل 60 روزه در یکسال اخیر بودند، وارد مطالعه شده و به دوگروه 30 نفره حجامت و خونگیری تقسیم شدند.

در 21 نفر از گروه حجامت و 6 نفر از گروه خونگیری قاعدگی بعد از مداخله اتفاق افتاد که این تفاوت از نظر آماری معنادار بود (001/0=p value). قاعدگی دوم در 19 نفر از گروه حجامت اتفاق افتاد، اما در گروه خونگیری در هیچ مورد قاعدگی اتفاق نیفتاد. طول دوره سیکلها از 37± 5/78 روز به 24±42 در سیکل اول و به 15±37 در سیکل بعدی در گروه حجامت رسید. که این اختلاف از نظر آماری معنادار بود( 001/0=p value و 000/0=p value). تغییرات مقاومت به انسولین در هیچیک از گروهها معنادار نبود. کیفیت زندگی گروه حجامت با اختلاف معناداری بهبودی یافت (01/0=p value) ولی در گروه خونگیری اختلاف آماری معناداری مشاهده نشد.

حجامت از ساق پا می تواند بعنوان یکی از گزینه های درمانی افراد مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک مدنظر قرار بگیرد.

منبع:


یاونگی، مهناز و همكاران. مقایسه تأثیر حجامت (wet cupping) و خونگیری بر کاهش دوره سیکل قاعدگی و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (Pcos) [ طرح تحقيقاتي]. همدان: دانشگاه علوم پزشكي همدان،1396

Yavangi, A., et al. Comparison of the efficacy of wet cupping and blood donation on decrease of menstruation period and insulin resistance in polycystic ovarian syndrome (PCOS) [Research Project]. Hamadan: Hamadan University of Medical Sciences, 2017.

 

 

نام پژوهشگر / مجري طرح :  دکتر مهناز یاونگی، دکتر اعظم معیاری

کد طرح: 9508114604

تاریخ شروع و اتمام طرح: 1395-1396                        

آدرس الكترونيك: M_yavangui@yahoo.com

تصویر مرتبط برای نمایش در کنار خبر

 

 

 

خروج