صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم
ساعت
صفحه اصلی > پیام های پژوهشی > پیام های پژوهشی 96 > پیام پژوهشی دی ماه 

                                                                         فرم كاربست نتايج تحقيقات( ويژه اعضاء هيات علمي و پژوهشگران )

                                                                                                     بسمه تعالي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان

معاونت تحقيقات و فناوري

اداره كاربست نتايج تحقيقات

 

 

عنوان طرح تحقيقاتي

فارسي : تعیین تفاوت دو روش تحریک تخمک گذاری long و آنتاگونیست بر میزان حاملگی بالینی در بیمارانpoor responder تحت درمانART  مراجعه کننده به مرکز ناباروری بیمارستان فاطمیه همدان سال 1394

 

انگليسي: Determining the difference between two methods of ovulation induction long and antagonist on clinical pregnancy rate in poor responder patients undergoig ART treatment in Fatemieh infertility center

 

مجري / مجريان: دکتر مهناز یاونگی ، دکتر مرضیه سنویی فریمانی

كليد واژه ها : نازایی، پروتکل تحریک تخمک گذاری،Poor responder، ART

 

 

پژوهشگر گرامي

    نظر به اهميت استفاده كاربردي از نتايج تحقيق ارزشمند شما مستدعي است گروه هاي مخاطب تحقيق و متناسب با آن پيام هاي كليدي پژوهش خود را در كادر 1 ، پيشنهاد چگونگي كاربست نتايج را در كادر 2 و خبر پژوهشي را جهت درج درپايگاه نتايج پژوهش هاي سلامت كشوردركادر 3 مرقوم فرماييد.

 

كادر 1 :  مهم ترين يافته ها و پيام هاي پژوهش متناسب با گروه هاي مخاطب

رديف

گروه مخاطب *

پيام  پژوهش

1

پزشکان و پژوهشگران

انتخاب روش تحریک تخمک گذاری در بیماران Poor responder  تحت درمان  ARTبسیار مهم است.

2

مراکز درمان ناباروری

- اختلاف معنی داری در تعداد و کیفیت اووسیت در دوگروه long و آنتاگونیست در بیماران Poor responder وجود ندارد.

- اختلاف معنی داری درتعداد و کیفیت جنین در دوگروه long و آنتاگونیست در بیماران Poor responder وجود ندارد.

- ضخامت آندومتر در دوگروه long و آنتاگونیست در بیماران Poor responder تفاوت ندارد.

 

 

3

بیماران نازایی

- اختلاف معنی داری در نتیجه حاملگی در دوگروه long و آنتاگونیست در بیماران Poor responder وجود ندارد.

- اختلاف معنی داری در میزان کنسل شدن سیکل درمانی در دوگروه long و آنتاگونیست در بیماران Poor responder وجود ندارد.

- دوز گونادوتروپین دریافتی در دوگروه long و آنتاگونیست در بیماران Poor responder تفاوت ندارد.

- روزهای تحریک تخمک گذاری و تعداد دفعات مراجعه در دوگروه long و آنتاگونیست در بیماران Poor responder تفاوت ندارد.

 

 

*رسانه ها و مردم-متخصصان و پژوهشگران- مديران- سياست گذاران پژوهشی سیاستگذاران درمانی- پژوهشگران- بيماران-پرستاران-دانشجویان-دانشگاه و مراكز آموزشي- مراكز بهداشتي درماني مراكز صنعتي غذا و دارو و صنایع غذایی-صنایع داروسازی-مراكز توليدي ادارات و سازمان ها جامعه و عموم مردم ساير ( نام ببرید ) .


كادر2 :  پیشنهادات محقق برای نحوه کاربست نتایج تحقیق

رديف

محل بكارگيري نتايج تحقيق

 صنعت ، جامعه ، ساير( نام ببريد)

پيام  پژوهش

1

مراکز آموزشی و تحقیقاتی

بررسی بیشتر روش های تحریک تخمک گذاری در بیماران Poor responder  تحت درمان ART

2

محققین و پزشکان

انتخاب بهترین روش تحریک تخمک گذاری در بیماران Poor responder  تحت درمان ART

3

جامعه

استفاده از روش تحریک تخمک گذاری مناسب در بیماران

Poor responder  تحت درمان ART جهت گرفتن نتایج بهتر

كادر3 :  خبر پژوهشي جهت درج درپايگاه نتايج پژوهش هاي سلامت كشور

عنوان خبر:

مقایسه دو روش تحریک تخمک گذاری long و آنتاگونیست بر میزان حاملگی بالینی در بیمارانpoor responder تحت درمانART  مراجعه کننده به مرکز ناباروری بیمارستان فاطمیه همدان

این مطالعه توصیفی مقایسه ای در 88 زن responder poor تحت درمان ART در دو گروه پروتکل لانگ و آنتاگونیست انجام شد. مطالعه حاضر نشان داد که در بیماران poor responder دو روش تحریک تخمک گذاری long  و آنتاگونیست از نظر میزان حاملگی بالینی، تعداد و کیفیت اووسیت، تعداد و کیفیت جنیت، ضخامت آندومتر در زمان تزریق HCG ، میزان کنسل شدن سیکل درمانی، روز های تحریک تخمک گذاری و تعداد دفعات مراجعه از زمان تعیین برنامه درمانی با یکدیگر تفاوت ندارند.

منبع:


یاونگی، مهناز  و همكاران. تعیین تفاوت دو روش تحریک تخمک گذاری long و آنتاگونیست بر میزان حاملگی بالینی در بیمارانpoor responder تحت درمانART  مراجعه کننده به مرکز ناباروری بیمارستان فاطمیه همدان سال 1394 [ طرح تحقيقاتي]. همدان: دانشگاه علوم پزشكي همدان، 1395 . 

 

نام پژوهشگر / مجري طرح :  دکتر مهناز یاونگی ، دکتر مرضیه سنویی فریمانی

کد طرح: 9406173166

تاریخ شروع و اتمام طرح:  1394-1395                        

آدرس الكترونيك: endometriosis@umsha.ac.ir

https://image.slidesharecdn.com/managementofpoorrespondersinivfbydrshashwatjani-150903083456-lva1-app6891/95/management-of-poor-responders-in-ivf-by-dr-shashwat-jani-4-638.jpg?cb=1441269374

خروج