صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم
ساعت
صفحه اصلی > امکانات > امکانات آزمایشگاه جنین شناسی مرکز  

امکانات آزمایشگاه جنین شناسی مرکز تحقیقات آندومتر و آندومتریوزیس:

1-      IVM( In Vitro Maturation )

2-      IVF ( In Vitro Fertilization )

3-      ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection  )

4-      Embryo Freezing

5-      Oocyte Freezing

6-       Embryo Transfer

خروج