صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم
ساعت
صفحه اصلی > درباره ما > چشم انداز مرکز 

چشم ا نداز مرکز

-       1-   افزایش دانش بنیادی وکاربردی در مکانیسم لانه گزینی در انواع ناباروری و بیماری آندومتریوزیس

-     2- چاپ نشریه اختصاصی با هدف توسعه تحقیقات وافزایش دانش درمورد علل موفقیت و عدم موفقیت لانه گزینی جنین در آندومتر و تشخیص ودرمان انواع علل ناباروری

-       3-   همکاری در راه اندازی و پذیرش دانشجوی رشته بیولوژی تولید مثل

خروج