صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم
ساعت
صفحه اصلی > پژوهش > طرح های پژوهشی > پایان نامه ها 

لیست پایان نامه های دانشجویی در سال 92

ردیف

عنوان پایان نامه

نام استاد راهنما

نام دانشجو

سال تصویب

1

بررسی تاثیر مصرف لترازول در افراد Poor Responder

دکترصغری ربیعی

دکتر فاطمه عسگری

1392

2

بررسی اثر بذر رازیانه در بیماران Poor Responder قبل از انجام ART

دکتر مهناز یاونگی

دکتر ایلناز محمدی

1392

3

تعیین میزان بیان ژنهای GR EM1  ، B1 ،TGF  در سلولهای کومولوس و ارتباط آن با کیفیت تخمک ورویان در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

دکتر ایرج امیری ، دکتر زهره علیزاده

آقای یوسف عباسی

1392

(پایان یافته)

4

بررسی میزان ارتباط سیستم ادیپونکتین با هورمونهای

استروئیدی در سلولهای گرانولوزا وسایتوکینهای مایع فولیکولی در زنان مبتلا به PCOS

دکتر مهناز یاونگی ، دکتر امیری

دکتر طیبه آرتیمانی

1392

(پایان یافته)

5

بررسی اثر آمپول GCSF درلانه گزینی بیماران ART

دکتر مرضیه فریمانی

دکتر زهرا یزدی

1392

6

اثر بخشی سه روش آروماتراپی ، آرامیدگی عضلانی و ترکیب این دو روش بر میزان اضطراب و موفقیت باروری زنان نابارور

 

دکتر مهناز یاونگی

فرزانه مرادی

1392

7

بررسی اثر رازیانه روی ضخامت اندومتر و میزان باروری

دکتر مهناز یاونگی

دکتر سارا نظری

1392

8

طراحی ، اجرا ، ارزیابی برنامه ارتقا کیفیت زندگی زوجین نابارور

دکتر صغری ربیعی

 دکتر زهرا معصومی

1392

9

بررسی میزان اثربخشی باروری آزمایشگاهی بااستفاده از سیکل طبیعی در زنان ناباروری که به درمان با استفاده از تحریک تخمدان جواب نداده اند

دکتر مهناز یاونگی

دکتر راضیه خزایی

1392

(پایان یافته)

10

بررسی مقایسه ای اثرات مکملهای منیزیم ، کلسیم و ویتامین D بر روی فاکتورهای کاردیومتا بولیک  در بیماران PCOD نازایی مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه

دکتر مرضیه فریمانی

دکتر رقیه انوری

1392

11

تعیین میزان بیان ژنهای HOX 10  و  HOX 11 در آندومتر زنان مبتلا به میوما در هنگام لانه گزینی قبل و بعد از میومکتومی

دکتر مرضیه فریمانی ، دکتر زهره علیزاده

دکتر شمیلا فرامرزی

1392

(پایان یافته)

12

تاثیر مکملهای آنتی اکسیدانی بر روی اسپرمهای انسانی پس از انجماد و ذوب

دکتر ایرج امیری

مرضیه قربانی

1392

(پایان یافته)

13

ارتباط فعالیت ماتریکس متالوپروتئیناز 2و9 در مایع سمن و  فولیکولار زوجهای نابارور با میزان موفقیت در تکنیک تزریق درون سیتو پلاسمی اسپرم

دکتر حیدر طویلانی ، دکترایرج امیری

مژگان عطابخش

1392

(پایان یافته)

14

بررسی مصرف COQ10  در بیماران Poor Responder

دکتر مرضیه

فریمانی

دکتر ژیلا گلمحمدی

1392

(پایان یافته)

15

تاثیر قرص سیمواستاتین بر بیماران PCOD

دکتر مرضیه فریمانی

دکتر سمیه میر عنایت

1392

16

ارتباط بین پلی مورفیسم های گلوتاتیون اس ترانسفراز M 1 – T1 و الیگواسپرمی شدید

دکتر کیومرث صفی نژاد ، دکتر مهناز یاونگی

خانم الهه فتاحی

1392

خروج