صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم
ساعت
صفحه اصلی > پژوهش > طرح های پژوهشی > طرح های تحقیقاتی 

لیست طرح های تحقیقاتی در سال 92

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

نام دانشجو

سال تصویب

وضعیت

1

بررسی ارتباط شاخصهای استرس اکسیداتیو در ترشحات آندومتریال با میزان موفقیت IVF

دکتر صغری ربیعی

 

1392

در دست انجام

2

تاثیر میومکتومی بر گلوتاتیون پر اکسیداز 3 اندومتر و بیان M RNA گلیکودلین در زمان لانه گزینی

دکتر زهره علیزاده ، دکترمرضیه فریمانی

 

1392

پایان یافته

خروج