صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم
ساعت
صفحه اصلي > اعضاء > اعضاء مرکز > اعضاء وابسته 

عنوان گروه

اعضا وابسته گروه پژوهشي

پايه علمي

پست الكترونيك

ایمنولوژی

علیرضا زمانی

 

استاد تمام

a_zamani@umsha.ac.ir

 

ارولوژی

محسن عالمی

استاد یار

Mohsenalemi@yahoo.com

علوم تشریح

مریم بهمن زاده

استاد یار

m.bahmanzadeh@umsha.ac.ir

بیهوشی

پوران حاجیان

استادیار

hajian@umsha.ac.ir

  مرضیه قربانی
   
  طیه آرتیمانی    

 

خروج