صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم
ساعت
صفحه اصلی > اعضاء > اعضاء مرکز > اعضاء وابسته 

عنوان گروه

اعضا وابسته گروه پژوهشي

پايه علمي

پست الكترونيك

علوم تشریح

مریم بهمن زاده

استادیار

m.bahmanzadeh@umsha.ac.ir

بیهوشی

پوران حاجیان

استادیار

hajian@umsha.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه مرضیه قربانی
-

rozhinaghorbani@yahoo.com

علوم تشریح طیه آرتیمانی استادیار

artimani@umsha.ac.ir

خروج