صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم
ساعت
صفحه اصلی > درباره ما > اهداف مرکز 

اهداف مرکز تحقیقات آندومتر و آندومتریوزیس در سال 1394

1- تلاش در جهت اخذ مجوز قطعی

2- ارتقاء شاخص های پژوهشی مرکز به میزان 30% در سال

3- افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی مرکز به میزان 25% در سال

4- تلاش و پیگیری در جهت توسعه امکانات سخت افزار و پشتیبانی

5-  تلاش و پیگیری در جهت توسعه و بهینه سازی محیط فیزیکی مرکز

6- -  تلاش و پیگیری در جهت جذب کارشناس پژوهشی برای مرکز

7- تکمیل و ارتقاء سایت مرکز تحقیقات آندومتر و آندومتریوزیس

8- تلاش در جهت راه اندازی نشریه اختصاصی با هدف توسعه تحقیقات مختلف

9- همکاری در راه اندازی و پذیرش دانشجوی بیولوژی تولید مثل

خروج