صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم
ساعت
صفحه اصلی > پژوهش > اولویت های پژوهشی 

  اولویتهای پژوهشی :

1- بررسی آسیب شناسی ، علت شناسی و روش های درمانی آندومتریوزیس

2- بررسی مکانیسم های مولکولی و عوامل موثر بر رشد و تکامل جنین در مراحل قبل و بعد از لانه گزینی

3- بررسی و مقایسه پروتکل های مختلف درمانی در راستای کاهش عوارض و بهبود نتایج ART

4- بررسی وچگونگی رشد و تکامل گامت های جنسی مذکر و مونث

5- بررسی عوامل و فاکتورهای موثر بر تکامل و بلوغ گامت های جنسی و جنین در آزمایشگاه

6- بررسی مکانیسم های مولکولی لانه گزینی و مشکلات مربوط به آن

7- بررسی تاثیر سلول های بنیادی در بیولوژی تولید مثل

8- بررسی عوامل موثر بر مکانیسم مولکولی و عوامل موثر بر سقط و حاملگی های نابجا

9- بررسی عوامل ژنتیکی موثر بر باروری و ناباروری

10- بررسی عوامل ایمنولوژیک موثر بر ناباروری ، سقط و حاملگی های نابجا

11- بررسی وضعیت افراد poor responder و عوامل تاثیر گذار

12- بررسی ارتباط بین آندومتر و سرطانها

13- بررسی و مطالعه آسیب شناسی ، علت شناسی و روشهای درمانی PCOS

14- بررسی اختلالات لانه گزینی در بیماری های مختلف

15- بررسی و مطالعه انجماد تخمک ، اسپرم و بافت تخمدان

16- PGD در بیماران نابارور

12- بررسی عوامل روانی موثر بر زوجین نابارور و میزان باروری

13- بررسی تاثیر فاکتورهای مختلف تغذیه ای در درمان ناباروری

14- بررسی عوامل موثر بر تکنیک های لقاح آزمایشگاهی و پیگیری نتایج آنها

15- بررسی تاثیر و ارتباط بین بیماریها و ناباروری

16- بررسی تاثیر و ارتباط بین سندرم متابولیک ، چاقی و ناباروری

17- بررسی تاثیر و ارتباط بین اعتیاد و ناباروری

18- بررسی تاثیر و ارتباط بین ورزش و ناباروری

19- بررسی تاثیر و ارتباط بین کانسرها ، شیمی درمانی و ناباروری

20- بررسی تاثیر و ارتباط مصرف داروهای مکمل و محرک بر روی وضعیت باروری و ناباروری

21- بررسی تاثیر و ارتباط محیط ، ژنتیک و اپی ژنتیک بر روی باروری و ناباروری

22- بررسی آینده نوزادان حاصل از روشها و تکنیکهای لقاح آزمایشگاهی

23- بررسی آینده نوزادان حاصل از اهدا تخمک ، اسپرم ، جنین و رحم جایگزین

24- بررسی تاثیر استفاده از طب سنتی و مکمل در ناباروری

25- بررسی تاثیر عوامل روانشناختی ، عوامل اجتماعی و فرهنگی برناباروری

26- بررسی تاثیر بیماریهای عفونی در زوجهای نابارور

27- بررسی و مطالعه جنبه های اخلاق پزشکی و حقوقی روشها و تکنیکهای لقاح آزمایشگاهی

28- بررسی کیفیت زندگی بیماران نابارور

 

 

 

 

خروج