صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم
ساعت
صفحه اصلی > اعضاء > اعضاء مرکز 

مشخصات اعضای مرکز:

عنوان گروه

اعضا اصلي گروه پ‍‍ژوهشي

پايه علمي

پست الكترونيك

زنان

مهناز یاونگی

 

دانشيار

M_yavangui@yahoo.com

زنان

مرضیه فریمانی

دانشیار

Dr_farimani@yahoo.com

زنان

صغري ربيعي

استاد تمام

Rabieesogol@yahoo.com

پریناتالوژی

شهلا نصرالهی

استادیار

Sh_nasrolahi@yahoo.com

بیوشیمی پزشکی

نسرین شیخ

استاد تمام

sheikh@umsha.ac.ir

علوم تشریح

زهره علیزاده

دانشیار

Alizadeh@umsha.ac.ir

 

عتوم تشریح

ایرج امیری

استاد تمام

Amiri44@yahoo.com

 

خروج