صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم
ساعت
صفحه اصلی > درباره ما > رسالت مرکز 

رسالت (Mission) :

مرکز تحقیقات آندومتر و آندومتریوزیس دانشگاه علوم پزشکی همدان برآن است تا با انجام و پشتیبانی پژوهشهای بنیادی و کاربردی در حوزه تولید مثل و ارتقاء روشهای درمانی باروری و ناباروری در سطوح منطقه ای ، ملی و بین المللی و همکاری های بین بخشی وتولید علم و دانش در علوم مرتبط اقدام نماید.

این مرکز وظایف خود را از طریق بکارگیری اعضاء ورزیده وعلاقمند و امکانات و تجهیزات مورد نیاز با تکیه بر توانمندی اعضاء به انجام رسانده و در راستای اجرای نقشه جامع علمی سلامت کشور و رسالت خود جهت ارتقاء کیفیت روشهای درمانی و ارائه خدمات به بیماران فعالیت می نماید.

 

خروج