صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم
ساعت
صفحه اصلی > ارتباط با مرکز 

ارتباط با مرکز:

تلفن : 38255474 - 081

پست الکترونیک : endometriosis@umsha.ac.ir

آدرس مرکز: همدان - بیمارستان فاطمیه- مرکز تحقیقات آندومتر وآندومتریوزیس

 

خروج